שילוב וידאו בטיפול 

videoRecordingIcon.png

במידה שמטופל או מטופלת מעוניינים בכך, ניתן לשלב בטיפול צילומי וידאו של הפגישות.  הצפייה החוזרת מאפשרת למטפל להעמיק בדקויות וברבדים השונים של המפגשים, באופן שתורם משמעותית למיקוד ויעול הטיפול. תרומה זו הובילה לידי כך שהשימוש בוידאו מהווה כיום כלי עזר מרכזי בטיפולים דינמיים קצרי טווח (טיפול דינמי חוויתי EDT). 

חשוב להדגיש כי כל מידע אישי או תיעוד של פגישה, כולל צילומי וידאו, חסויים ע״פ חוק. יתר על כן, המטופל יכול להורות בכל עת על הפסקת/מחיקת הצילומים.