חוסר בטחון עצמי

אין אדם שלא חש לעיתים ספקות בקשר ליכולותיו וערכו האישי, אולם כאשר חוסר בטחון עצמי מלווה אותנו באופן תדיר ויומיומי הוא מוביל לפגיעה משמעותית באיכות החיים ומציב מחסום בפני ההתפתחות האישית שלנו. אפשר לומר שלעבור את החיים עם הערכה עצמית נמוכה זה כמו לעשות מסע ברכב כשמעצור היד מורם.

 

כשאנו סובלים מביטחון עצמי נמוך, אנו נוטים לראות את עצמנו באור שלילי, להתמקד בחסרונות שלנו ולהעלים עין מהיתרונות, להאדיר את הכישלונות שלנו ולבטל את ההצלחות. חוסר בטחון עצמי עשוי להתבטא גם בקושי בקבלת החלטות או בנקיטת יוזמה. אנו עשויים להקנות חשיבות רבה מדי לדעות של אחרים, להעדיף את טובתם על פני טובתנו, ולפקפק בזכות שלנו לממש את משאלותינו. הערכה עצמית נמוכה עשויה לחדור לכל תחומי חיינו או להתבטא בתחום ספציפי. כך לדוגמא אדם יכול לחוש בטוח בתחום המקצועי שלו, ובה בעת להרגיש חוסר בטחון במראה או במיומנויות החברתיות שלו.  

לקריאה נוספת