מצבי משבר

בתקופות משבר אנו חשים שהמציאות מציפה אותנו, קשה מדי להתמודדות. תמונת החיים שהורגלנו או קיווינו לה מתערערת, ועמה הביטחון שלנו בעצמנו ובעתידנו. פיטורים מהעבודה, הופעת בעיה בריאותית, פרידה מקשר רומנטי או אובדן קרוב - אלה דוגמאות אחדות לשינויים פתאומיים שעשויים להוביל למשבר נפשי. במקרים אחרים המשבר מופיע לא בעקבות שינוי חד במציאות שלנו, אלא כגל מתעצם של מתח ומצוקה המגיע בסופו של דבר לנקודת שברון. 

הפילוסוף היווני הרוקליטוס ידוע בתפישתו שעקרון היסוד של המציאות הוא שינוי וזרימה.

פרשנות אחת לדבריו היא שהדבר היחיד הקבוע בחיים הוא השינוי, ובהקשר המעשי שלנו - השלמה עם שינויים ומשברים כחלק בלתי נפרד מחיינו ומאתנו. פרשנות מעשית נוספת לדבריו גורסת שעל מנת להתמודד עם תהפוכות החיים ולהשיב לעצמנו את דרכינו, עלינו ללמוד להשתנות גם כן. שתי תובנות אלה גם יחד מתוות את הטיפול הפסיכולוגי בקשיי הסתגלות ומשבר.

לקריאה נוספת