הדרכות והרצאות

בנוסף לעבודתי הקלינית אני מעניק שירותי יעוץ והדרכה פרטניים וקבוצתיים למטפלים, ומציע מספר הרצאות בנושאי פסיכולוגיה ופסיכותרפיה לצוותים מקצועיים ולקהל הרחב. לפרטים נוספים בנוגע להדרכות או הרצאות אנא צרו קשר טלפוני. 

הרצאות לקהל מקצועי:  

  • התקשרות ופסיכותרפיה 

בחלקה הראשון של הרצאה נסקור את התפתחות מחקר ההתקשרות (Attachment) דרך עבודותיהם של בולבי, איינסוורט, מיין ופונגי. חלקה השני של ההרצאה יתמקד בלקחים והיישומים הקליניים של תיאוריית ההתקשרות בהקשרם ליחסי     המטפל-מטופל.​

  • מבוא לתרפיה דינמית חוויתית (EDT)

ההרצאה מעניקה סקירה של גישת התרפיה הדינמית החוויתית, התפתחותה ההיסטורית, מושגים ועקרונות, ויישומים קליניים.

  • מבוא לתרפיית קבלה ומחויבות (ACT)

חלקה הראשון של ההרצאה בוחן את העקרונות התיאורטיים של תרפיית קבלה ומחויבות והקשרה ל-CBT ולתיאוריית RFT. בחלקה השני של ההרצאה יוצגו יישומים קליניים של התאוריה הלכה למעשה.  

  • זהות הפסיכולוג בעידן הפוסט-מודרני

ההרצאה סוקרת את ההתפתחויות בזהות הפסיכולוג והפרקטיקה הפסיכו-תרפויטית מתחילת המאה ה20 ועד ימינו. היא מעלה שאלות יסוד אודות מעמדם ותפקידם החברתי של הפסיכולוגים כיום, ובתוך כך מזמנת דיון בהשתתפות הקהל.

הרצאות לקהל הרחב:

  • ההיסטוריה של הפסיכותרפיה: מפרויד ועד ימינו

ההרצאה סוקרת את ההתפתחויות המושגיות והיסטוריות בפסיכולוגיה הקלינית מתחילת המאה שעברה ועד ימינו. נעשה היכרות עם התיאוריות והדמויות מרכזיות בהיסטוריה של הפסיכולוגיה.

   

  • הפסיכולוגיה בחיי היומיום

ההרצאה מציגה את תיאוריות מרכזיות של חיי הנפש, ואת הרלבנטיות שלהן לאינטראקציות וליחסים הבינאישיים בחיי העבודה. בתוך כך יוצעו גם הנחיות מעשיות לשיפור התקשורת, מערכות היחסים והקידום האישי במסגרות מקצועיות. 

​​

  • מבט פנימה - אל תוך חדר הטיפולים

הרצאה נועדה להציג לקהל את עולם הטיפול הפסיכולוגי. נבחן מה מייחד את המפגש הטיפולי, מה בדיוק קורה בו, מה הוא נועד להשיג וכיצד, כל זאת בליווי דוגמאות מוחשיות מתוך חדר הטיפולים.